GALERIE

ZAPÁLENÍ DŘEVA SHORA - SPOLEHLIVĚ A RYCHLE...

Dospod naskládáme naštípaná polínka na ně drobnější třísky mezi které vložíme podpalovač a zapálíme. Podpalovač hoří 6-8 minut, během této doby teplý kouř nastartuje spalinovou cestu a oheň prohoří přes třísky dolů. Další přiložení nás čeká až po dokonalém roztopení. 

ZELENÁ S LEŽENÍM....

BÍLÁ KACHLOVÁ ...

JEŠTĚ JEDEN ZELENÝ...

PEC (nejen) NA PIZZU V AKCI...

ZIMNÍ SPÁNEK...