en-Zapálení dřeva shora - spolehlivě a rychle

15/01/2017

Dospod naskládáme naštípaná polínka na ně drobnější třísky mezi které vložíme podpalovač (nepoužíváme k podpalování papír) a zapálíme. Podpalovač hoří 6-8 minut a protože je umístěný nahoře, máme již od počátku teplý kouř, který nastartuje spalinovou cestu, oheň prohoří přes třísky dolů a zapálí zbytek paliva. Další přiložení nás čeká až po dokonalém roztopení. Funguje i při nízkém tlaku. Samozřejmostí je naplno otevřený přívod spalovacího vzduchu a pomohou i přivřená dvířka.