JAK vybrat teplovodní VÝMĚNÍK?

Klasickým krbem je možné vytopit zhruba polovinu domu. Pomocí teplovzdušných rozvodů je možné rozsah zvýšit, ale teplovzdušné rozvody s sebou přináší nejen zvyšenou hlučnost, ale především prašnost. Nemluvě o nečistotách, které se usazují v rozvodných potrubích.
Další nevýhodou teplovzdušného vytápění je poměrně problematická regulace teplot v jednotlivých místnostech. Navíc teplovzdušná kamna na rozdíl od tepovodních výměníků neřeší ohřev užitkové vody a nezvyšují účinnost hoření v krbu, tedy větší efektivitu vytápění domu.

Účinnost vytápění
Tepelné ztráty, které vznikají během hoření dělíme do tří skupin:

1. Komínová ztráta - je závislá na teplotě spalin, které odcházejí komínem ven. U krbových vložek je ztráta velmi vysoká. U některých typů vložek dosahuje teplota spalin i 500 °C. 
2. Ztráta nespálením plynných částí - vzniká při úniku nespálených hořlavých plynů uvolňovaných ze dřeva ven komínem. Ztráta může být vysoká i nízká, záleží na především na množství a způsobu přívodu vzduchu v dané vložce, který je potřebný pro dokonalé spálení dřeva. Pro dokonalé spálení dřeva je nutné dodat dostatečné množství vzduchu - na 1 kg dřeva minimálně 4,5 m3 vzduchu.) Stejně důležité je uvědomit si, že podíl splynovaných částí je při dřevu velmi vysoký - nad 70%. Uvolňované plyny se zapalují a hoří při různýc teplotách a dřevo hoří vysokým plamenem.
3. Ztráta nespálením tuhých částí - je velmi malá. Po zhoření dřeva zůstává málo popela - přibližně do 1% původní hmotnosti dřeva. 
Z hlediska snižování ztrát během hoření dřeva v krbu stojí proti sobě dva protichůdné požadavky:

  • požadavek snížit množství horkých spalin unikajících do komína - lze dosáhnout snížením přívodu vzduchu na hoření.
  • takto se sice sníží komínová ztráta (1), ale nedostatkem vzduchu potřebného na dokonalé spálení narůstá ztráta v důsledku úniku nespálených plynů (2).
  • požadavek na dokonalé spálení dřeva - lze dosáhnout hlavně přívodem dostatečného množství vzduchu na hoření, kvalitním promícháním s plyny uvolňovanými ze dřeva a zabezpečením vysoké teploty ve spalovací komoře. Tímto způsobem sice dochází k dokonalému spálení plynů, ale komínem odchází spaliny s vysokou teplotou a narůstá komínová ztráta. 

Při výběru a rozhodování pro způsob krbového vytápění se proto jeví jako ideální varianta klasická krbová vložka s nadstavbou teplovodního nerezového výměníku. Toto řešení totiž účinně zabraňuje tepelným ztrátám a eliminuje většnu nedostatků běžně používaných způsobů vytápění obytných prostor pomocí krbu.

Aby teplovodní výměník uspokojil všechna očekávání, musí splnit několik podmínek. Nejdůležitější je schopnost redukovat dehtování uvnitř výměníku na nejnižší možnou míru při co nejvyšší míře účinnosti přenosu tepla do vody. Zároveň jeho konstrukční řešení musí být takové, aby neochlazovalo spaliny odcházející do komína natolik, aby nedocházelo k dehtování komína. Jednoduché výměníky pracují na principu ohřevu přímo přes stěnu, což znamená, že na jedné straně výměníku je studená voda a na druhé straně hořící plamen. Tyto dvě základní funkce však v žádném případě požadované podmínky splnit nedokáží, resp.plní je pouze ve velmi omezeném rozsahu a za cenu dalších opatření. Spolu s nízkým výkonem takovýchto výměníků jsme u hlavní příčiny, proč mezi širokou (mnohdy i odbornou) veřejností panuje názor, že výměníky v kouřovodu nefungují a jejich používání se příliš nedoporučuje. Komínové, resp. spalinové výměníky neměli do současnosti tu nejlepší pověst. Tu však poměrně úspěšně napravují právě konstrukčně jedinečné nerezové externí výměníky Mijori.

Externí teplovodní výměníky Mijori se svým řešením řadí mezi špičku mezi teplovodními výměníky nejen u nás, ale i ve světě. Vyznačují se vysokou účinností v získávání a přenášení tepla vyprodukovaného při hoření dřeva v krbu, či krbových kamnech. Jejich vývoj spojený s neustálým vylepšováním dalších parametrů byl ověřený v praxi v reálných podmínkách vytápění během několika topných sezón. Jejich konstrukční řešení je chráněno Úřadem průmyslového vlastnictví Slovenské republiky a jejich špičkové parametry byly prověřeny v Technickém zkušebním ústavu v Piešťanech.


EXTERNÍ TEPLOVODNÍ VÝMĚNÍKY MIJORI

špička mezi krbovými výměníky

máte zájem o bezplatnou konzultaci?